cá độ bóng đá trực tuyến fun88

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

Pacific Cross Health Insurance PCL

152 Chartered Square Building 21st Floor

Call Us

Tel : 02 401 9189
cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập
Follow us :

"Freedom of Health"

สุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่เราอาจไม่คาดคิด

จุดเด่นความคุ้มครอง

สวัสดิการด้านประกันสุขภาพของท่านอาจไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง แปซิฟิค ครอส เข้าใจถึงความกังวลและความต้องการของท่าน จึงขอเสนอแผน Health Top Up เพื่ออิสระด้านสุขภาพพร้อมความคุ้มครองที่มากขึ้นเพื่ออิสระด้านสุขภาพพร้อมความคุ้มครองที่มากขึ้น ด้วยข้อจำกัดในการรักษาในการรักษาบางอย่างที่ตามด้วยค่าใช้จ่ายราคาแพงที่แผนประกันของคุณมีอยู่นั้นอาจไม่เพียงพอ แปซิฟิค ครอส หวังว่า Health Top Up จะเป็นวงเงินสำรองที่ช่วยครอบคลุมการรักษาที่มากขึ้นร่วมกับสวัสดิการด้านประกันสุขภาพ ท่านจะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่ามากกว่าเดิมเพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก Health Top Up

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ปี

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) แบบสะสมทั้งปีกรมธรรม์

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

Top Up ร่วมกับแผนประกันเดิมที่มีอยู่กับบริษัทอื่น

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท*

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

เหมาะสำหรับผู้ที่มีประกันอยู่แล้ว และต้องการขยายวงเงินความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

คุ้มครองกรณีฉุกเฉินทั่วโลก 24 ชั่วโมง

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

เงื่อนไข

* รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
* เบี้ยประกันภัยรายปี (ยังไม่รวมอากรแสตมป์และภาษี)
* สำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหม่เท่านั้น ลูกค้าที่มีประกันเดิมของบริษัทแปซิฟิค ครอส ไม่สามารถซื้อได้
* จำกัดการซื้อ 1 กรมธรรม์ / ท่าน
* บริการ Telemedicine: 3 ครั้งต่อปี (ครั้งละไม่เกิน 15 นาที) โดย Dr. A to Z

Telemedicine Service

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

Get a Quote

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 21 - 54 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 65 ปี)

เบี้ยประกันภัยจะปรับเพี่มขึ้นตามช่วงอายุ และประวัติการเรียกร้องสินไหทดแทน

ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว

ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่คุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

แผนประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายกรณีบาดเจ็บฉุกเฉิน โดยให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ระหว่างการเดินทาง จะเริ่มคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่อยู่อาศัยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า 150 กิโลเมตร หรือข้ามพรมแดน ทั้งนี้ระยะเวลาของการเดินทางจะต้องติดต่อกันไม่เกิน 90 วัน ภายใต้การดูแลของ Assist America

*ข้อมูลตามเอกสารแนะนำแผนประกันสุขภาพนี้ เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเพื่อชี้แจงให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจขอเอาประกันภัยกับบริษัทเท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมดให้เป็นไปตามคำจำกัดความ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อยกเว้นทั่วไป และข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัท

ข้อยกเว้นสำคัญ

  1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
  2. การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  3. การเจ็บป่วยดังต่อไป เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอนซิลหรือออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  4. กรณีการคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีระยะเวลารอยคอย 15 วัน (Waiting Period)

ความรับผิดส่วนแรกต่อปีกรมธรรม์

ที่ผู้เอาประกันภัยต้องออกค่าใช้จ่ายในการรักษาเองก่อนนำไปเบิกกับบริษัทประกันสุขภาพส่วนหนึ่ง หากค่าใช้จ่ายเกินกว่าความรับผิดส่วนแรกที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นให้กับผู้เอาประกันภัย
คนวัยทำงานทั่วไป ที่มีสวัสดิการหรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว คนที่มีสวัสดิการ แต่ได้วงเงินคุ้มครองน้อย อยากได้เพิ่ม คนที่ไม่อยากจ่ายเบี้ยแพง อยากควบคุมค่าใช้จ่าย คนที่สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรัง
cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập

แผนประกันที่มี deductible เหมาะกับใครบ้าง

Stay connected with Pacific Cross Health

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

Pacific Cross Health Insurance PCL

Make an Appointment

cá độ bóng đá trực tuyến fun88Liên kết đăng nhập
Pacific Cross Health Insurance PCL. Copyright:cá độ bóng đá trực tuyến fun88Mọi quyền được bảo lưu cho trang web chính thức © 2024. All rights reserved. 
fun88 app ios fun88 sportsbook fun88 live casino m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến